Duyuru Tarihi: 22.10.2012

 

11. Türkiye Eczacılık Kongresi, 18-21 Ekim 2012 tarihlerinde, Türk Eczacıları Birliği’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kongremiz, “sağlıkta değer, sağlık her şeye değer” teması ile, sağlığa değer katmanın, eczacının değerini görünür kılmanın, toplum sağlığının değerinin, değersizleştirilen değerlerin geri kazanılmasının önemini ve yollarını tartışmaya açtı.

Kongre’de bir meslek örgütü ve toplumun bir parçası olmanın verdiği sorumlulukla düzenlenen, toplumun genelini ilgilendiren temel gündemlerden bir tanesi olan Anayasa değişikliği, bir başka deyişle yeni bir toplum sözleşmesi konusunda eczacılar, tarafların görüşlerini dinleme ve tartışma olanağı buldular. 

Hukuktan ekonomiye, tıptan iletişim bilimlerine kadar çok farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin yoğun katılımı, bu Kongremizin önceki kongrelerimizden temel farkı ve sonrakiler için de bir başlangıç noktası oldu. Kongremizin multidisipliner yaklaşımı bizlerin ufkunu açtığı gibi, ilaç ve eczacılığın çeşitli yönleriyle başka bilim alanlarında da daha fazla tartışılır hale gelmesine katkı sunacağını umuyoruz. 

Kongre bilimsel programında, eczane sağlık ürünleri, ilaçta reklam, ilaç ve sağlık hukuku gibi pek çok alanda sunulan bildirilerin yanı sıra, eczacılığın çeşitli sektörlerini ilgilendiren sunumlar da gerçekleştirildi.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile başta eczane sınırlaması, eczanede satılan ürün gamının genişletilmesi ve eczanelerde bürokrasi azaltan önlemleri ile ilgili değişikliklerin geleceğe yansımaları konusu, Kongremizin en çok tartışılan alanlarından bir tanesiydi. Kongre çerçevesinde yapılan Öğrenci Çalıştayı’nda da Türkiye’nin her yerinden gelen 750 eczacılık fakültesi öğrencisi bu yasanın kendilerini nasıl etkilediğini tartışmaya açtılar. Arkasından kamu eczacıları, öğrenciler, akademisyenler, bürokrasi ve siyasilerin katılımı ile gerçekleştirilen panelde sorular yanıt buldu ve bundan sonraki dönemde yasadan sonra oluşturulacak mevzuat düzenlemelerinin önemine işaret edildi.

Eczacıların karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar, bu sorunların başlıcalarından bir tanesi olarak üç yıldan beri uygulanagelen global bütçe konusunda akademisyenler, siyasetçiler, uygulayıcılar, eczacılar ve ilaç sanayicilerinin katılımı ile gerçekleştirilen oturum, Kongre’de en çok ilgi gören panellerden bir tanesi oldu. Panelde eczacılar, ekonomik sorunlarının çözülmesi ve adil bir bütçe taleplerini bir kez daha yinelediler. 

Diğer sağlık meslek örgütlerinin ve hasta hakları savunucularının da katılımı ile gerçekleşen sağlık hizmetini sunanlar ve yararlananların bir araya geldiği panel, hasta odaklı sağlık hizmetinde sağlık ekibinin bir bütün olarak çalışmasının değerinin altını çizdi. 

2000’i aşkın kişinin izlediği kongrede, 176 kişi, 99 farklı başlık altında yapılan toplantıya konuşmacı ya da oturum yöneticisi olarak katıldılar.

Kongre sosyal programında sanat dünyamızın köşetaşları ile yapılan sohbetlerin dışında, 10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nden bu yana ilaç ve eczacılık alanında yapılan haberleri ve yazıları değerlendiren eczacılar, kendi oylarıyla 14 dalda basına teşekkür ettiler.

11. Türkiye Eczacılık Kongresi, eczacıların bilimsel bilgiye olan inancı ile birlik ve dayanışma pratiğini gösterdiği bir zemin olarak, sağlık alanında hızla değişen bilimsel gündemi takip edebilme, yenilikler konusunda bilgilenme ve sağlık çalışanlarının, eczacıların hemen tüm sektörlerdeki yaşadığı sorun ve zorlukları birlikte tartışma olanağı sağladı.

12. Türkiye Eczacılık Kongresi, iki yıl sonra bu kongrenin deneyimi ile daha da zenginleşmiş olarak, yine tüm meslektaşlarımızın katılımına açık bir biçimde, eczacı dayanışması ve gücü ile yapılacak.

Kongremize katılan, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimizle…

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ