Duyuru Tarihi: 3.3.2011Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen 13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla sağlık alanında örgütlü meslek örgütleri, sendikalar ve dernekler tarafından düzenlenecek miting konulu 17.02.2011 tarih 37.A.00.004906 sayılı yazı ektedir.
 
Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.