Duyuru Tarihi: 18.1.2014

 

18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede, Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin Geçiş hükmü başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekânda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanlar, bu şekilde faaliyetlerine devam edebilirler. Bu hakları, işyerlerinin nakli halinde de devam eder ancak, devredilemez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; market ve süpermarketler bünyesinde ruhsatlandırılmış olan optisyenlik müesseseleri nakledilebilir ancak, devredilemez.

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel SekreterOptisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız        Word
Yönetmelik ekleri için tıklayınız        Word