Duyuru Tarihi: 28.10.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 22.10.2009 tarih 36.A.00.07444 sayılı yazımız.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3.Maddesinde yer alan

“20 Yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz ıskonto %11+%13 birlikte) ıskonto uygulanacaktır” hükmü gereğince, kurumun web sitesinde İlave Iskonto Uygulanacak 20 Yıllık İlaç Listesi yayımlanmıştır.

2 Kasım 2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan uygulama kapsamında, bu listede yer alan ilaçlarda meydana gelecek fiyat düşüşü nedeniyle eczanelerde oluşacak olan stok zararının telafi edilmesi için Türk Eczacıları Birliği tarafından ilaç firmaları, dağıtım kanalları ve ecza kooperatifleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirilmiş olup bunların sonucunda;

- Eczacının stok zararını tamamen karşılayacak,
- İlaç fiyat düşüşlerinin gerçekleşeceği günlerde, ilaç temin hizmetinin ve hastaların ilaca ulaşımının kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak,
- Depo/dağıtım kanalı, sanayi stoklarına bazı sahte ilaçların karışması riskini ortadan kaldıracak,
- Depoların, ecza kooperatiflerinin ve firmaların mevcut işleyişi açısından en uygulanabilir

yöntemin belirlenmesi için bir çalışma yapılmış, konu hakkında Birliğimiz tarafından önerilen yöntemler dağıtım kanalları ve üreticiler ile görüşülerek, yukarıda belirlenen prensiplere en uygun olduğu değerlendirilen yöntem belirlenerek ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

Ancak duyurumuzun yayımlanması sonrasındaki süreçte, eczacı odalarımız tarafından, bu yöntemin, özellikle ecza depolarından kurye servisi alamayan ilçelerde ve beldelerde yer alan önemli miktardaki üyelerinin stok zararını karşılamayacağı ve uygulamada sıkıntı yaratabileceği ifade edilmiştir. Çok sayıda eczacı odamız tarafından da, ilaç sanayi tarafından bugüne kadar yapılmış olan bildirimlerin aksine, eczacı zararının, taahhüt edildiği biçimde karşılanmadığı, uygulamada önemli aksaklık ve mağduriyetlerin yaşandığı ifade edilmiştir.

İlaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalar tarafından da, üyelerimizin stok zararlarının karşılanmasına yönelik olarak yapılan toplantılarda sözlü olarak görüş ve önerilerini ifade etmelerine rağmen; bu konuda yazılı taahhütte bulunmalarının yada üyelerini bu konuda bağlayıcı şekilde yönlendirmelerinin Rekabet Hukuku açısından mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Birliğimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, üyelerimizin uğrayacakları stok zararlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanmasını ve ülke genelinde uygulama bütünlüğünün sağlanmasını teminen;

02.11.2009 tarihinde ilave kamu kurum iskontosu uygulamasına başlayacak olan Ek’li listedeki 700 (yediyüz) kalem ürünün o tarihten önce depolara toplu halde iadelerinin yapılması kararlaştırılmış olup, uygulamanın 02.11.2009 Pazartesi Günü başlayacağı göz önüne alına