Duyuru Tarihi: 21.5.2010

 

İlaç Takip Sisteminin işleyişi ile ilgili değerlendirme yapmak ve karekodsuz ilaçların durumu konusunu değerlendirmek üzere  uygulamanın tüm ilgili tarafları (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,  Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği, sanayiciler ve depocular), Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ başkanlığında 20.05.2010 (dün) bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Bu toplantıda, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ,

- 01.01.2010 tarihinden itibaren firmalar tarafından karekodsuz ürün üretilemeyeceğinin Yönetmelik ile belirlenmiş olduğunu,

- 19.02.2010 tarihinde sektörle yaptıkları görüşmede, 01.06.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ürünlerin hiçbir şekilde karşılanamayacağı konusunda karar alındığı ve firmaların bu konuda gerekli hazırlıklarını tamamlamaları için mutabakat sağlandığını,

- Alınan karar ve varılan mutabakata rağmen, şu an piyasada hatırı sayılır oranda karekodsuz ürün bulunduğunun görüldüğünü, ancak 01.06.2010 tarihinden itibaren, karekodsuz ürünlerin “kusurlu ürün” kabul edileceğini ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesinlikle satın alınmayacağını,

- Firmaların, karekodsuz bulunan ürünlerini, 01.06.2010 tarihine kadar karekodlu hale getirmek ve sisteme tanımlı olmayan ilaçlarını da İTSye bildirmek konusunda hazırlıklarını ivedilikle tamamlamaları gerektiğini,

- Depoların da mutlaka sisteme dahil olacağını; hem ilaç firmalarının hem de depoların, sisteme geçiş ile ilgili olarak hazırlıklarını bir an önce bitirmeleri gerektiğini ifade etti.

Sayın Bakan, 01.06.2010 tarihinden itibaren, karekodsuz ilaçların “kusurlu ürün” sayılacak olması nedeniyle, bu tarihten itibaren piyasadaki tüm ilaçların kontrol edilerek, karekodsuz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin geri çekme işlemi uygulanacağını da vurguladı.

Toplantıda, Türk Eczacıları Birliği tarafından,

Yönetmeliğe aykırı bir Genelge ile 01.06.2010 tarihine çekilmiş olan uygulamanın geçiş sürecinin Danıştay tarafından yapılan iptal ile yeniden 01.01.2011 tarihine ötelendiği gerçeğinin altı çizilerek; bu ürünlerin SGK tarafından 01.06.2010 tarihinden itibaren satın alınmamasının yada “kusurlu ürün” sayılmasının hukuka uygun olmadığı ifade edildi.  Bu durumun yeni bir hukuki süreç başlatacağı, bunun yanında, bu ürünlerin tamamının eczaneler tarafından depolara iade edilmesi ile, mevcut kaotik durumun daha da derinleşeceği konusu tüm katılımcıların dikkatine sunuldu.

Ayrıca,  İlaç Takip Sistemi ve MEDULA Eczane Provizyon Sistemi üzerinden karekodlu ilaç satış bildirimi işlemlerinde gelinen noktada, 

1. İTS ile Medula Eczane Provizyon sisteminin, online olarak çalışmadığı ve kesintiye uğramış olduğu,

2. Medula Eczane sisteminin 20.05.2010 tarihi itibarıyla bağlantı sorunlarının yaygın bir şekilde devam ettiği ve aynı ilde, hatta aynı sırada bulunan eczanelerin bir kısmının sisteme giriş yapabiliyor iken, bir kısmının yapamadığı, bu uygulama ile ilgili yaygın kanaatin, sistemin sınırlı sayıda eczanenin giriş için açılmı