Duyuru Tarihi: 24.10.2008

 

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan 2008 Yılı protokolünün 3.1 Maddesi ile, reçete karşılanmasında, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol çerçevesinde ve protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri (Kamu kurum iskontosu ve eczacı iskontosu hariç) doğrultusunda işlem yapılacağı” belirlenmiştir.
Ancak, gerek 29.09.2008 tarih 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, gerekse bu Tebliğin bazı hükümlerine açıklık getirmek üzere 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Revizyonu, 2008 Yılı Eczane protokolünün imzalandığı taraihte yürürlükte bulunan 2007 SUT hükümleri ve 2008 Yılı protokol hükümleri ile aykırılık teşkil eden bazı hükümler içermektedir.

22.10.2008 tarihinde yayımlanan Revizyon ile, 29 EYLÜL 2008  tarihli Tebliğin  (12.2) numaralı maddesinin üçüncü fıkrası yeniden düzenlenmiştir: “Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan eşdeğer  ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.”

Söz konusu düzenleme, Birliğimiz tarafından, bilimsel dayanaktan yoksun,  farmakoekonomik bir temeli bulunmayan; hayata geçirildiği tarih itibariyle ilaç temin hizmeti açısından kaos yaratan bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. SGK provizyon sistemindeki geniş kapsamlı eşdeğerlilik uygulaması nedeniyle, bu maddeye dayalı olarak reçete karşılanması, üyelerimizin ürün stoklarında yer alan çok sayıda ürünün atıl duruma geçerek sadece rapor varlığında ödenebilmesi sonucunu doğuracaktır.

Söz konusu maddenin gerek Birliğimiz ile SGK Başkanlığı arasında imzalanan 2008 Yılı Protokol hükümleri, gerekse bilimsel dayanaktan yoksun bir uygulama olması itibariyle kabul edilmez olduğu, KURUM YETKİLİLERİNE yazılı ve sözlü olarak ifade edilmiştir. Bu maddenin yürürlüğünün durdurulması için tüm ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

2008 Yılı SUT Tebliğinin, 2008 Yılı eczane protokolüne aykırı olan hükümlerine, Türk Eczacıları Birliği olarak karşı olduğumuzu ve Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol hükümlerine aykırı tüm uygulamaların durdurulması için gerekli çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü bir kez daha vurgular;
Ancak, mevcut durumda reçete karşılanması sırasında, söz konusu hükme dayalı olarak üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, aşağıdaki bilgilendirme dikkate alınarak işlem yapılmasını rica ederiz.

1) SGK provizyon sistemindeki geniş kapsamlı eşdeğ