Duyuru Tarihi: 4.2.2008

 

        BÖLGE ECZACI ODASI  
        YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

               İlgi: 04.01.2008 tarih ve 36.A.00.0153 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız.
             
              T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31.01.2008 tarih ve 01034 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:2) ile, 31.12.2007 tarih ve 28832 sayılı (1) Sıra No’lu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiş olup (1) Sıra No’lu Genelge ilgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilmişti.
              Ayrıca söz konusu (2) Sıra No’lu Genelgede, (1) Sıra No’lu Genelgenin 26 ncı maddesinin uygulaması ile ilgili olarak yeşil kart kapsamındaki hizmetlere ilişkin bazı tereddütlerin oluşması nedeniyle açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü bildirilmiştir.
              Açıklamada;
              Sağlık Bakanlığı bütçesinde yeşil kartlı kişilerin tedavi ve ilaç giderleri ile ilgili tertiplerde yer alan ödeneklerin ihtiyaçlar çerçevesinde Maliye Bakanlığınca her ay münferiden serbest bırakılmakta olduğu; bu nedenle, bu tertiplerden ödenek gönderme belgesi ile gönderilen ödenek miktarları dahilinde ödeme yapılmasının ve ödenek gönderme belgesi ile gönderilmiş kullanılabilir yeterli ödeneği olmadan yeşil kart kapsamındaki hizmetlere ilişkin herhangi bir ödemenin yapılmamasının gerekliliği belirtilmiştir.
              Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica  ederim.                                            

Saygılarımla,

 

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


Eki:1


Ek Dosya İçin Tıklayınız...