Duyuru Tarihi: 16.1.2008 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Türk Eczacıları Birliği 31. Olağan Büyük Kongresi’nde, 6643 sayılı Yasanın 4’üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için TEB Merkez Heyeti’ne yetki verilmiştir.

Merkez Heyetimiz, 10 Ocak 2008 tarihli toplantısında, 6197, 984, 1262 ve 3977 sayılı yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücretinin 2008 yılı için aylık net 1.400 (bindörtyüz) YTL olmasına karar vermiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter