Duyuru Tarihi: 22.10.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.10.2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükte olan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve ek listeler üzerinde yapılan düzenlemeler bildirilmektedir.
 
Bu Tebliğin (2) numaralı maddesi, (4) numaralı maddesinin (ç) bendi, (5) numaralı maddesi, (7) numaralı maddesinin (a) bendi, (9) numaralı maddesinin (d) bendi, (10) numaralı maddesi, (16) numaralı maddesinin (e) ve (g) bentleri, (18) numaralı maddesinin (b) bendi, (19) numaralı maddesinin (a) bendi bu Tebliğin yayımı tarihinde (22.10.2008); diğer hükümleri ise 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize bildirilmesini rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ metni ve ekleri için tıklayınız.