Duyuru Tarihi: 20.10.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2009/120 Sayılı Genelge ile, eşdeğer ilaç uygulaması tanımı:

“Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek kimyasal/farmakolojik/terapötik alt grup etken maddeyi yada maddeleri içeren ürünlerin benzer etkinlikteki dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır.

Eşdeğer ilaç uygulamasında; ilaç bedellerinin ödenmesinde, eşdeğer grupta en ucuz ilaç bedelinin  % 15 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir.”şeklinde düzenlenmiş,

Ayrıca, Angiotensin Reseptör Blokörleri, Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar, rosiglitazon+metformin kombinasyonu gibi bazı ilaç gruplarının reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarında değişiklikler yapılmıştır.

Genelge ile yapılan düzenlemeler hakkında derhal ilgili Bakanlıklar ile görüşme talebimiz sunulmuş; 13.10.2009 tarihinde, Merkez Heyetimiz Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede, Genelge ile yapılan düzenlemelerin yaratacağı olumsuz tablo ve mağduriyetten büyük endişe duyduğumuz ifade edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2009/120 Sayılı Genelge ile yaptığı düzenlemelerin bilimsel dayanaktan yoksun ve ülke gerçekleri ile uyumsuz olması nedenleriyle, uygulamada karşılaşılacak sorunlar ve sıkıntılar, Birliğimizin 16.10.2009 tarihinde Yayımladığı Basın Açıklaması ile kamuoyu ve basın mensupları ile paylaşılmıştır. Bu basın açıklamasının Cumartesi günü basında geniş yer bulması sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ile telefon görüşmesi yaparak kendisini, Genelge ile ilgili bir değerlendirme için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bir araya geleceği bir toplantıya davet etmiştir.

2009/120 Sayılı Genelgede yer alan değişiklik ve düzenlemelerin değerlendirilmesi amacıyla, 19 Ekim 2009 Pazartesi günü (dün) saat 10.30’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Emin Zararsız başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü ve vekilleri, Türk Eczacıları Birliği yetkilileri ve üç kuruluşun davet ettiği bilim adamları katılım sağlamıştır.

Toplantıda, eşdeğerlik kavramında yapılan yeni düzenleme ile, bazı ilaç gruplarının reçeteye yazım ve geri ödenme koşulları ile ilgili olarak yapılan değişiklikler değerlendirilmiştir.

Toplantı sonunda, Türk Eczacıları Birliği’nin, “eşdeğer ilaç uygulaması” tanımında, konunun ilgili taraflarıyla görüşülüp değerlendirilmeksizin değişiklik yapılmasının, son derece yıkıcı sonuçlar yaratacağı tezi üzerinde mutabakat sağlanmış; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan