Duyuru Tarihi: 19.10.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
   

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2009/120 sayılı Genelgenin yürürlük tarihine ilişkin düzenlemesi; Bu Genelge, Kurum resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihi itibariyle beş iş günü sonra, genelge eklerinden Ek: 5, 6, 7, 8’de yapılan düzenlemeler ise, 30 gün sonra yürürlüğe girer. (4, 9-b ve 9-c maddelerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.). şeklindedir.

Birliğimiz tarafından 2009/120 sayılı Genelge ile ilgili yayımlanan duyurularımızda, Genelgenin Kurum web sitesinde yayım tarihi olan 13.10.2009 tarihi esas alınmış ve bu tarih itibariyle beş iş günü sonrası olan 20.10.2009 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Kurum yetkilileri tarafından ise, Genelgenin yayım tarihi olarak, 12.10.2009 tarihinin esas alınması gerektiği ve Kurum Provizyon Sisteminde de 19.10.2009 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde düzenleme yapıldığı ifade edilmektedir.

Konu hakkında, ekli yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvuruda bulunulmuş olup, Kurum tarafından verilecek olan resmi cevap da ayrıca duyurulacaktır.

İlaçların reçeteleme ve geri ödenme koşulları ile ilgili olarak, 2009/120 sayılı Genelge ile belirlenen esaslara bağlı olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yaptığımız Başvuru        Word