Duyuru Tarihi: 10.7.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 09.07.2009 tarih 2009/91 Sayılı Genelge ile,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. ve 72. Maddeleri gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu tarafından,  yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliği ve Eklerinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler duyurulmuştur.

İlgili Genelge ile,

A) Sağlık Uygulama Tebliğinin 12.7 Maddesinin

1) 12.7.1 Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan/intramuskuler metotreksat, efalizumab, romatoid artritte rituksimab kullanım ilkeleri,
2) 12.7.2 Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri,
3) 12.7.6 Büyüme Bozuklukları (Değişiklikten önceki ismi Büyüme hormonu kullanım esasları)
4) 12.7.14 Kanser ilaçları verilme ilkeleri
5) 12.7.25 Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri
6) 12.7.33 Makula dejenerasyonunda kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri,

başlıklı maddelerinde ve

B) Sağlık Uygulama Tebliği Eki

1) Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi EK-2 Listesinde,
2) Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları EK-2/A Listesinde
3) Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi EK-2/B Listesinde
4) Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi EK-2/C Listesinde,

değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

Genelge, ekleri ile birlikte, yayımı (10.07.2009) tarihinden 7 gün sonra, 17.07.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Genelge İçin Tıklayınız (PDF)
Genelge İçin Tıklayınız (WORD)        Word
Ek Liste İçin Tıklayınız        Excel