Duyuru Tarihi: 28.7.2009


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Bilindiği gibi, Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde değişiklik ve düzenlemeler yapan 2009/91 Sayılı Genelge T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 09.07.2009 tarihinde yayımlanarak 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2009/91 sayılı Genelge hakkında gelen şikayetler değerlendirilerek Birliğimiz tarafından  Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapılan girişimler sonucunda 20.07.2009 tarihinde, 17.07.2009 tarih, 2009/98 sayılı genelge yayımlanmıştır.

2009/91 sayılı genelgenin neden olduğu sıkıntıların bir kısmı  2009/98 sayılı genelge ile ortadan kaldırılmışsa da halen devam eden sorunlar ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvurular sonucunda konunun bugün (27.07.2009) görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanı Sayın Dr.Hanefi GÖK ile yapılan değerlendirme toplantısı sonucu Hepatit tedavisinde yapılan düzenlemelere ilişkin teknik açıklamalar ve uygulamaya ilişkin detay bilgiler) Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanmış olup yazımız ekinde iletilmektedir.

Buna göre;

• Yeni düzenlemenin yürürlük tarihinden önce hepatit tedavisine başlamış ve tedavisi devam etmekte olan hastalarda, başlangıç kriterleri olarak hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmiş kriterlerin aranacağı, bu hastalara ait raporların süresi sonuna kadar geçerli olduğu bildirilmektedir.

• İnterferon yada pegile interferon kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yalnızca bu ilaçlarla tedaviye yeni başlayacak hastalar için geçerli olacaktır.

• Tedavisi yeni düzenlemenin yürürlük tarihinden önce başlamış hastaların tedavileri, planlanmış  tedavi şeması sonuna kadar devam edecektir.

• Yeni düzenlemeler, tedaviye yeni başlayacak olan, düzenleme tarihinden sonra tedavi şeması değişecek olan, kullanmış olduğu antivirali değiştirecek yada ikinci bir oral antiviral eklenecek olan hastaları kapsayacaktır.

• Yeni düzenlemenin 12.7.13.1. maddesinin 5. fıkrasında “Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde…” ifadesinde yer alan “yenilenmesinde” ibaresi, mevcut raporların süresi sonunda yenilenmesini ifade etmektedir. Yeni düzenleme, halen süresi olan raporların yenilenmesini gerektirmez.

• Mevcut raporlarına istinaden oral antiviral tedavi almakta olan hastalarda oral antiviral tedavinin kesilmesi, değişimi veya yeni bir oral antiviral ilavesi yeni düzenlemeye uygun olarak yapılmalıdır.

• HBeAg serokonversiyonu yeni düzenlemenin geçerli olduğu tarihten itibaren gözetilir ve yeni düzenlemeye uygun olarak uygulanır.

Ayrıca, 2009/91 sayılı Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) “4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi” maddesinin başlığında yapılan “4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” şeklindeki düzenleme ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak 28.07.2009 tarihind