Duyuru Tarihi: 17.8.2009

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Birliğimiz tarafından, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nezdinde sürdürülen çalışmalar sonucunda, 2009 Yılına ait Majistral Tarife 19.06.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

2009 Yılı Majistral Tarife fiyatları, “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife”de yapılacak fiyat düzenlemelerinde kullanılan Majistral Tarifeye, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait oranlar uygulanarak düzenlenmiş olup, yeni tarife, onaylanmasının hemen ardından www.teb.org.tr adresindeki duyurumuzun altında PDF dosyası olarak yayımlanmıştır.

Üyelerimizin kullanımına sunulmak üzere,  kolay ve daha kullanışlı bir Majistral Tarife Programının hazırlanması için Türk Eczacıları Birliği Bilgi İşlem Birimi tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlanmış olup, YENİ MAJİSTRAL TARİFE PROGRAMI bugün itibariyle web sitemizden indirilebilmektedir.

2009 Yılı Majistral Tarifenin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı gün, Sosyal Güvenlik Kurumuna da başvurumuz yapılarak SGK Provizyon Sisteminde Majistral Tarifenin güncellenmesi talep edilmiştir. Başvurumuz sonrasında, Kurum yetkilileri tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan 2009 Yılı Majistral Tarifesinde yer alan güncel fiyatların Kurum Provizyon sisteminde de yer alması için, 5510 sayılı yasa gereğince altı ayda bir toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonunca onaylanması gerektiği ifade edilmiştir. Bu konudaki itirazlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne sunularak, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Majistral Tarifenin, ayrıca bir komisyonun onayına gerek olmaksızın yayımlanabileceği ifade edilmiştir. Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaşanan sorunun giderilerek, Majistral Tarifenin, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış şekli ile en ivedi biçimde SGK Provizyon Sisteminde güncellenmesi için tüm resmi başvuru ve görüşmeler yapılmış olup sonuçları beklenilmektedir.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

Not: Yeni Majistral Tarife programını indirmek için aşağıdaki 3 adresten herhangi birini kullanabilirsiniz. Tek adrese yükleme olmaması ve programı daha hızlı biçimde indirebilmeniz için bu şekilde düzenleme yapılmıştır. Her üç adreste de programın kurulum dosyası mevcuttur. Programın yavaş inmesi durumunda, bir süre bekledikten sonra tekrar deneyiniz.

Programı İndirmek İçin 1.Adres Seçeneği Tıklayınız.
Programı İndirmek İçin 2.Adres Seçeneği