Duyuru Tarihi: 27.2.2009

 

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 2009 Yılı Protokollerinin 3.7 Maddesine  istinaden, Danıştay tarafından gerekçeli kararın yayımlanacağı tarihe kadar uygulanmak üzere geçici TEB reçete kayıt sistemi hazırlanmıştır. Sistem 13.02.2009 itibariyle hayata geçecektir.

Türk Eczacıları Birliği resmi web sayfası  www.teb.org.tr de, sağ tarafta KULLANICI GİRİŞ EKRANI açılacaktır. Üyelerimizin, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini almak için, ana sayfada  T.C kimlik numarası ve SGK sicil numarasını girmeleri gerekmektedir. Bu iki numaranın sistem tarafından doğrulanması sonrasında üyelerimiz açılan ekrana e-posta (e-mail) adreslerini kaydedecek ve sistem için giriş bilgileri bu adrese gönderilecektir.

Eczacılar o döneme ait karşıladıkları reçeteleri ve bu reçetelere ait listeleri ile bağlı bulundukları eczacı odasına başvuracak; eczacı odası tarafından her reçetenin arkasına, o reçete için sistem tarafından verilen provizyon takip numarası işlenecektir. Bu işlemler ile, sisteme reçete girişleri ve silme işlemleri takip eden ayın 7’sine kadar yapılabilecektir.

Bölge Eczacı Odaları her ayın 10 una kadar o döneme ait reçete listelerini Kurum taşra teşkilatına iletirler. TEB provizyon sistemine kayıtlı olmayan reçeteler ödenmez.

Sisteme ilişkin belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakkında, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

2009 Yılı SGK Protokolü Madde 3.7 :

 " 3.7.  Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usüle göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.


     a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,

c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon h