Duyuru Tarihi: 5.3.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği ile TBMM arasında imzalanan protokollere istinaden Birliğimiz tarafından “MİLLETVEKİLLERİ için” ve “TBMM KADROLU PERSONELİ için” olmak üzere iki tip sözleşme formu bastırılmıştır.

Formlar

- ECZANEDE KALACAK

- BÖLGE ECZACI ODASI TARAFINDAN TEB’E GÖNDERİLECEK olmak üzere iki nüshadır.

“ECZANEDE KALACAK” olan nüsha sözleşme yapan eczacı tarafından saklanacaktır. Diğer nüsha ise, eczacının 2008 Yılına ait hasılatını gösteren belge ile birlikte Odanız tarafından Birliğimize gönderilecektir. TBMM ile sözleşmesi bulunan üyelerimizin, 05.03.2009 tarihine kadar,

1) TBMM Provizyon Sisteminde açılacak olan bölüme 2008 yılına ait hasılat bilgisi girişini yapmaları gerekmektedir.

2) Aynı şekilde, yeni sözleşme formlarının “TEB’E GÖNDERİLECEK” nüshası ve ekinde hasılat bilgisini gösterir belgelerin Odanızda toplanarak, 05.03.2009 günü akşamına kadar elimizde olacak şekilde Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Sonraki aşamada, üyelerimiz tarafından sisteme girilen hasılat bilgileri ile belgede belirtilen tutarların uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek, yeni ıskonto oranları devreye konacaktır. Gereği için bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

 Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

NOT: 2009 Yılı Meclis Sözleşme Formları, Bölge Eczacı Odalarından 40 TL karşılığında temin edilebilecektir.