Duyuru Tarihi: 29.11.2013
 
BÖLGE ECZACI ODASI

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokolü” 19.09.2013 tarihinde Kurumunuz İle Birliğimiz Arasında  imzalanmıştır.

Ek protokolün 7.maddesi ile protokolün 3.3.1 maddesi değiştirilerek aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir:

“01.02.2012 tarihinde imzalanan Protokolün 3.3.1 nci maddesindeki “Reçete üzerinde” bölümüne aşağıdaki 13 üncü fıkra eklenmiş ve “Reçete ekinde” başlığı altındaki 6 ncı fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13-Reçetede yazılı hekim bilgisinin sehven yanlış girilmesi

6. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlara ait kupürlerin bulunmaması veya bu ilaçlardan karekodlu olanların karekod sonlandırmasının yapılmaması, (sözleşme dönemi boyunca yalnızca bir defaya ve ilk tespit edilen reçeteye mahsus olmak üzere)”

Ek- Protokolün 19.maddesinde ise “Bu Ek Protokolün (4), (7) ve (11) numaralı maddeleri, MEDULA Provizyon Sisteminde yapılacak çalışmalar ve entegrasyon sonrası, diğer maddeleri ise 01 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe girer” denmektedir.

Bu doğrultuda 7.maddenin yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili olarak meslektaşlarımız tarafından Birliğimizden bilgi talep edilmekte idi.

Konu ile ilgili olarak Kurum’a başvuru yapılmış, gelen cevabi yazı ile;

Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlara ait kupürlerin bulunmaması veya bu ilaçlardan karekodlu olanların karekod sonlandırmasının yapılmaması, (sözleşme dönemi boyunca yalnızca bir defaya ve ilk tespit edilen reçeteye mahsus olmak üzere)” durumunda reçetenin iade edilmesine ilişkin MEDULA Provizyon Sistemi düzenlemesinin tamamlanarak  21.11.2013 tarihinden itibaren uygulamaya açıldığı, reçetede yazılı hekim bilgisinin yanlış girilmesi durumunda iade edilerek düzeltilmesine olanak sağlanmasına ilişkin çalışmaların ise devam ettiği bildirilmiştir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun  KIZILAY
Genel Sekreter