Duyuru Tarihi: 10.10.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Birliğimiz tarafından T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen 23.09.2013 tarihli ve 6417 sayılı yazı ile,

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin ile ilgili bazı eczacılarımızın son sözleşme teslim tarihi olan 31.07.2013’e kadar başvuru yapamamaları nedeniyle belirlenen süre içerisinde sözleşmelerini teslim edemeyen eczacılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmektedir.

Söz konusu yazımıza cevaben İlgili Komutanlıktan gelen 01.09.2013 tarihli ve 433091 sayılı yazı ile,

Bahse konu Protokol'ün 7.11'inci maddesi gereğince talebimizin uygun olarak değerlendirildiği ve eczanelerle yapılacak olan sözleşmeler için işlem süresinin 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Jandarma Genel Komutanlığının yazısı için tıklayınız