Duyuru Tarihi: 6.8.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 28.06.2013 tarih ve 38.A.00.005693 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,

İlgi’de kayıtlı yazımız ile,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 31.07.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 28.06.2013 tarih ve 26986218/1005-10820378 Sayılı “Olur”u ile uygun görüldüğü bildirilmişti.

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 26.07.2013 tarih ve 5971 sayılı yazı ile ise,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin devam ediyor olması sebebi ile, eczanelerimizin sözleşme yenileme işlemlerini 31 Temmuz 2013 tarihine kadar tamamlanmasının mümkün görünmediği belirtilmiş olup,

Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013 yılı sözleşme yenileme süresi olarak kabul edilen 31.07.2013 tarihinin, 29 Ağustos 2013 tarihine ertelenmesi talep edilmiştir.

Talebimize istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’ndan gelen 31.07.2013 tarih ve 12685753 sayılı cevabi yazı ile;

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 31.07.2013 tarihli ve 26986218/1176-12631203 sayılı “Olur”u ile sözleşme süresinin 29.08.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

SGK'nın yazısı için tıklayınız.