Duyuru Tarihi: 24.10.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından iletilen 02.10.2014 tarih ve 23642684 sayılı yazı ile,

Bakanlığa yapılan başvurularda; sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesinde tereddütler hasıl olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için e-rapor uygulamaları da göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu,

Bu sebeple, tereddütlerin giderilmesi amacıyla 2014/29 sayılı "Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesi" konulu Genelgenin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu 2014/29 sayılı Genelge ve Bakanlığın yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter