Duyuru Tarihi: 16.4.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Birliğimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında “Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türk Eczacıları Birliği Arasında Banka Sağlık Yardımlarından Yararlanan Hak Sahiplerinin Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” 04.06.2013 tarihinde imzalanmıştır"

Protokolün V. Anlaşma maddesinin 5.fıkrasına “Banka il eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir…” istinaden 2014 yılı sözleşme formları Birliğimiz tarafından bastırılmakta olup, sözleşme satış fiyatı 100 TL olarak devam edecektir. 

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter