Duyuru Tarihi: 25.11.2016

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2016 tarihinde yayımlanan "2016 Yılı 6.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" başlıklı duyuru ile;

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı, başvuruların 23 Kasım 2016 Çarşamba - 28 Kasım 2016 Pazartesi (saat 18:00' e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacağı duyurulmuş ve ilan metni ile münhal kadrolar bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

İlan Metni için tıklayınız.

Münhal Kadrolar için tıklayınız.