Duyuru Tarihi: 28.12.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne yetki verilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği 40.Dönem Merkez Heyeti'nin 24 Aralık 2015 tarihli toplantısında, ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2016 yılı için aylık net 2.800 (ikibinsekizyüz) TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney
Genel Sekreter