2023 Yılı İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırma Kriterleri Hakkında

2023 Yılı İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırma Kriterleri

Hakkında

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in "İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar" başlıklı 16. maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"MADDE 16 – (1) (Değişik: RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir." düzenlemesine istinaden, Birliğimizin görüşü de alınarak TİTCK Başkanlığı tarafından; 2023 yılında ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2022 yılı hasılat tutarı (KDV hariç) esas alınarak,

2023 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için; KDV hariç yıllık hasılat tutarı 15.254.659,00 TL, reçete sayısı 80.000 olarak,

2023 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise; KDV hariç yıllık hasılat tutarı 7.233.524,00 TL olarak.

Ayrıca, TİTCK Başkanlığı tarafından 11.05.2023 tarihinde yayımlanan, "Doğal Afet Sebebiyle İlçe Dışı Nakil Talepleri" konulu duyuru ile, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 5 inci maddesi hükmü gereğince nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaksızın ilçe dışı nakil hakkı tanınmasının uygun bulunduğu bildirilen ilçelerde (Adıyaman İli Besni, Gölbaşı ve Merkez İlçeleri; Gaziantep İli İslahiye ve Nurdağı İlçeleri; Hatay İli Antakya, Arsuz, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Samandağ İlçeleri; Kahramanmaraş İli Afşin, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu İlçeleri; Malatya İli Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Yeşilyurt İlçeleri), halen faaliyette bulunan eczanelerin yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğunun bulunmadığı TİTCK Başkanlığı tarafından Birliğimize bildirilmiş olup, anılan il ve ilçeler dışında depremden etkilenen diğer il ve ilçelerde faaliyette bulunan eczanelerin yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu devam etmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Makale Tarihi: 12.06.2023
Görüntülenme: 934