Duyuru Tarihi: 25.7.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin;

a)12 ve 13 üncü maddeleri 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b)14,15 ve 50 nci maddeleri 18/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c)19 ila 38, 40,41 inci maddenin (b) bendi, 42, 63 ila 65 inci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
ç)16 ncı maddenin (b) ve (ç) bentleri, 17, 18 inci maddenin (b) ila (e) bentleri, 51, 54 ila 58, 60 ila 62 nci maddeleri yayımı takip eden ayın ilk günü,
d)4,8 ve 9 uncu maddeleri 1/9/2014 tarihinde,
e)16 ncı maddenin (d) bendi ile 41 inci maddenin (a) bendi 1/10/2014 tarihinde,
f)Diğer maddeleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girecektir.

Tebliğ değişiklik metni ve yürürlükte bulunan SUT ile hazırlanan karşılaştırmalı liste ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Teblig metni icin tiklayiniz.