Duyuru Tarihi: 30.8.2014

 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 30.08.2014 tarih ve 29104 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin;
a) 2, 3, 21 inci maddeleri 18/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 25/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 7 nci maddesi 1/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 8 inci maddenin (a) bendi 1/9/2014 tarihinde,
d) 33 üncü maddesi 1/10/2014 tarihinde,
e) 9 ila 20 nci maddesi ile 32 nci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
f ) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

Tebliğ metni ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

Teblig metni icin tiklayiniz.