Duyuru Tarihi: 25.9.2009

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, “Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişkin Protokol” imzalanmıştır.

Türk Eczacıları Birliği’nin, ilaç ve sağlık hizmeti sunan tüm eczanelerimiz arasında gelir adaletinin sağlanması ve bu suretle eczacılık hizmetinin toplumsal yararının artırılması amacıyla üzerinde uzun bir süredir çalıştığı Protokol, Birliğimiz Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Mukaddes Harmancı’nın çalışmaları sonucu, 18.06.2009 tarihinde, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ile Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm.Dr.Turan BUZGAN tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

İlk kez Manisa Eczacı Odası tarafından başlatılarak Adıyaman Eczacı Odası tarafından da başarı ile sürdürülen uygulamanın olumlu sonuçları, TEB ve Sağlık Bakanlığınca her iki ilimizde değerlendirilmiş olup, sistemin tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır.

Bu protokol; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan 2009 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin İlaç Teminine İlişkin Protokolün ve Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 3.7. maddesi, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39/j maddesi hükmüne istinaden düzenlenmiştir.

5258 sayılı Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerin eczane bulunmayan bölgelerinde Bakanlıkça aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yerine görevlendirilen hekimler ile aile hekimliği uygulaması olmayan illerde Bakanlığa bağlı sağlık ocağı hekimleri ve gezici sağlık hizmeti veren diğer hekimlerce, bu bölgelerde yaşayan ve kapsam dahilindeki kişilere yerinde sağlık hizmeti verilmesi sırasında düzenlenecek reçete muhteviyatı ilaçlar, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol dahilinde belirlenen sıralı dağıtım sistemi usul ve esasları çerçevesinde karşılanacaktır.

Birliğimiz tarafından, sağlık hizmeti sunumunu yaygınlaştırmak, meslektaşlarımız arasında etik bozulmayı engellemek ve kamu yararı gözetilerek halk sağlığına hizmet etmek amacıyla oluşturulan sıralı dağıtım sistemleri ile ilgili olarak, Bölge Eczacı Odalarımız tarafından uygulamaya ilişkin şart ve usullerin belirlenerek, sistemin en kısa sürede hayata geçirilmesi çok büyük önem arzetmektedir.

“Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişkin Protokol” metni ekte tarafınıza gönderilmekte olup, gereğini ve konunun ivedilikle üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Protokol Metni İçin Tıklayınız