Duyuru Tarihi: 3.1.2009

 

31 Aralık 2008 Gün ve 27097 / 7.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan olmak üzere mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren 4 adet tebliğ yayımlanmıştır. Üyelerimizin uygulamada dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

31 Aralık  2008 Gün ve 27097 / 7. Mükerrer Resmi Gazete ile;

1. Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ ( Sıra No:7) (Maliye Bakanlığı’ndan),

2. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ( Sıra No:8 ) (Maliye Bakanlığı’ndan),

3. Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009-1)(Maliye Bakanlığı’ndan),

4. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu  Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan)  yayımlanmıştır.

Söz konusu dört tebliğde yer alan hükümler, ana başlıklar halinde aşağıdaki şekilde özetlenmiştir;

01 Ocak 2009 tarihinden itibaren Kamu personeli ve ailelerinden de muayene katılım payı alınacağı ve katılım paylarının hak sahiplerinin çalıştıkları kurum tarafından maaşlarından tahsil edileceği,

• Yeşil kart sahiplerinden de muayene ücreti alınacağı ve bu ücretin eczanelerde tahsil edileceği, daha sonra eczacılar tarafından ilgili kuruma verilecek java çıktılarına istinaden bu tutarların eczacıların alacaklarından mahsup edileceği,

• Muayene ücretleri için kasa fişi veya fatura düzenlenmesinin talep edilemeyeceği,

• Sevk zinciri işleminin, Aile Hekimliğine geçilen illerden  sadece Bayburt,İsparta,Gümüşhane, Denizlı illerinde  uygulanacağı,  aile hekimliği uygulamasına geçilen diğer illerde ise, sevk zincirinin 01 Temmuz 2009 da başlayacağı,

• Reçeteler de teşhisi yazılı olan ilaç veya ilaçlar dışındaki ilaçlar,  eğer bu ilaçların yan etkilerini önlemeye yönelik veya reçete yazılı teşhisi desteklemek için ise, bu ilaçlar için ayrıca teşhise  gerek olmadığı,

• 2008 yılı SUT’a uygun olmayan, yani ICD 10 kodu ve/veya etken maddesi yazılı olmayan raporların 01 Ocak 2009 dan sonra geçersiz olacağı, ancak, “Süresiz Raporların”  15 HAZİRAN 2009 tarihine kadar geçerli olacağı,  ayrıca, eski raporlardaki eksikliklerin    uygun şekilde tamamlanması durumunda, bu raporların da kullanım sürelerinin sonuna kadar  geçerli olacakları,

• Osteoporoz ilaçlarının; Senil osteoporoz, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteoporozda ile  Senil,  postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteopeni tanısı içeren raporlar ile  ödeneceği  ve bu ilaçları uzman hekimlerin yazabileceği

• Sağlık raporlarına “Aslı Gibidir “ onayının eczanelerde de yapılabileceği,

• Aynı dozda bir veya birden fazla formu olan ilaçların/ eşdeğer ilaçların 30 günlük tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesin zorunlu olduğu,

• Lipid düşürücü ilaçlar için düzenlenmiş rapor üzerinde, tetkik sonucunun yazılı olmasın