Duyuru Tarihi: 22.12.2008BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

21 Aralık 2008 Pazar günü Ankara Kolej Meydanında 32.000 kişiyle tek ses, tek yürek “Artık Yeter” dediğimiz Mitingimizde tüm odalarımız eksiksiz oradaydı. 

Oda başkanlarımıza ve yöneticilerimize, oda çalışanı arkadaşlarımıza ve Türk Eczacıları Birliği çalışanlarımıza katkı ve katılımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz.

51 Bölge Eczacı Odamızın üyesi, meslek aşkı ile ülkenin dört bir yanından, 81 il ve binlerce ilçeden kalkıp bu ağır kış şartlarında, soğuğa ve yağmura aldırmadan Ankara’ya gelen tüm meslektaşlarımıza, eczanelerimizde yan yana durduğumuz eczane çalışanlarımıza, değerli dekan ve öğretim üyelerimize ve mesleğimizin geleceği öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Miting alanında yanımızda olan milletvekillerimize, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği’ne, bünyesindeki tüm kooperatiflere ve kooperatif emekçilerine, dağıtım kanalı çalışanlarına, Türk Tabipleri Birliği’ne, Türk Dişhekimleri Birliği’ne, Türk Hemşireler Derneği’ne, sivil toplum kuruluşlarına, sendika temsilcilerine, eczacısına ve kendi sağlık hakkına sahip çıkan halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
 
21 Aralık Mitingimiz bir son değildir. Bu uyarı mitingiyle eczacılığın sorunlarını meydanlarda dile getirdik, çözüm istedik. 21 Aralık’ta bu ülkenin 28.000 eczacısının mesleğine bağlılığını gösterdik, meslek, yaşam ve sağlık hakkımız için, meslek onurumuz için hep beraber “Artık Yeter” dedik. 

Sesimizi duymamakta ısrar eden kulakların, 32.000 kişinin sesini duymaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Gereğinin en kısa sürede yerine getirileceğini umut ediyoruz. Sorunlarımızın çözülmediği noktada ise tüm eylemlilik biçimleriyle doğruları savunmaya, hakkımızı aramaya devam edeceğiz.
  

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter