Duyuru Tarihi: 2.12.2011

 

HER ŞEYDE, HER YERDE, HEP BERABER…

Eczacılık mesleğinin yapısal sorunları olduğu kadar güncel sorunlarının da yakıcılığı karşısında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri olarak, ilaç ve eczacılık alanında son dönemde ortaya çıkan değişikliklerle ilgili her zaman olduğu gibi bugün de ortak bir duruş sergileyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Bizler, meslek örgütümüzün görüşü alınmadan hizmet sunum alanımızla ilgili değişikliklerin istemesek bile uygulayıcısı yapılıyoruz. Son durumda, sorumluluklarını yerine getirmeyen ilaç firmaları yüzünden eczacıların içine düşmüş olduğu sıkıntılı ve artık sürdürülemez süreç daha da derinleşmektedir. Eczacı, halkına hizmet etmeye çalışırken, ilaç firmalarının kanunu ve mesleğimizi tanımaz tavırlarına maruz kalmaktadır. Bunun karşısında kamu da bugüne kadar kendi uygulamaya koyduğu kurallara uymayan ilaç şirketleri konusunda hiçbir şey yapmamıştır.

Firmaların devlete yapması gereken indirimlere eczanelerin aracılık etmesi artık sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. İlacın tek alıcısı olan kamuya firmalarca verilen ıskontoların hesaplanmasında zaten çok açık bir haksızlık varken, 5 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile ilaçların kamu kurum ıskontoları ortalama yüzde 7.5 oranında artırılmış olması karşısında, bu artışın bazı firmalar tarafından verilmeyeceğinin açıklanması kabul edilemez. Aynı kanun tanımaz tavır, eczane stoklarında oluşan zararların karşılanması noktasında da sergilenmektedir. Tüm bunların yanı sıra eczacıların artık bir teamül haline gelmiş olan ticari ıskontolarının ilaç şirketleri tarafından teker teker sıfırlanmasıyla birlikte; ellerindeki stok ile zaten uzun süredir özverili bir biçimde sağlık hizmeti vermeye çalışan eczacılar, “Artık yeter!” deme noktasını da geçmiş durumdadır.

Eczacıya sorumlu olmadığı bir yükü yükleyenler, yakın zamanda ilaç sıkıntısının baş göstereceğini bilmelidirler. Eczacının, yüksek fiyattan aldığı ilacı düşük fiyattan verebilme olanağı yoktur. Kamu kurum ıskontoları ile ilgili sorunun çözümüne dair sorumluluğu aldığını Büyük Kongremizde tüm delegelerimiz karşısında ifade eden Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı ve ayrıca konuyu yakından bilen Sayın Sağlık Bakanı’nı ilaç şirketlerinin Kararnameye ve Tebliğe uymasını sağlamaya çağırıyoruz.

İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte bizler Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve 54 Eczacı Odası olarak ilan ediyoruz ki;

Bugün Türkiye, vatandaşlarının daha nitelikli sağlık hizmeti almasının karşılığını sağlık alanındaki aktörlere ödetmek yerine akılcı ilaç kullanımını öncelemek, sağlığa ayrılan payı artırmak ve karar alma süreçlerini şeffaflaştırmak zorundadır. Bu yapılana kadar;

· Eczacıların ticari ıskontolarını sıfırlayan, kamu kurum ıskontosu farklarını ödemeyen ve stok zararını karşılamayan firmaların ilaçlarını satabilmesi bundan böyle mümkün olmayacaktır. Bunun yanı sıra ilgili şirketlerin, eczacının haklarını vermemeleri durumunda eczanelerimize mümessil göndermemesi yerinde olacaktır. İlacı eczane üzerinden geçerken eczacıyı zarara uğratan,  devlete yapması gerekli ıskontoyu yapmayıp bunu eczacının sırtına bırakan firmalar, eğer bunu ticareten bir çıkış olarak görüyorlarsa bir kez daha ve önemle hatırlatıyoruz ki bu sizin açınızdan ticareten bir çıkış olmaktan öte, olsa olsa sonun başlangıcıdır.

      o İçinde bulunulan sürecin getirdiği karmaşa ortamını kurnazca kullananlar,
      o Ürettikleri ve/veya pazarladıkları ürünün önemini kavramaktan uzak olanlar,
      o Varlıklarını borçlu oldukları sağlık alanını kirletenler,
      o Eczacının ve eczacı örgütlerinin gücünü bir kere daha görecek ve bunu bir kez daha test ettiklerine bin kere pişman olacaklardır.

· Bunun yanı sıra, meslek örgütümüz yapılan tüm bu düzenlemelere ve eczacının hak kayıplarına neden olan her türlü uygulamaya karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır.

· Kamu otoritesi ilaç yokluğu nedeniyle sorun yaşanmaması için ilaç şirketlerine gereğini yapmalıdır.

· Eczacıların ilaç fiyat düşüşlerinden etkilenmemesi için sabit kar marjı da dahil olmak üzere gereken tüm önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir.

· Global bütçe, tüm sosyal tarafların katılımı ile şeffaf bir biçimde oluşturulmalı, sağlığın kılcal damarları olan eczacıların varlığının sürdürülmesi esas öncelik olmalı, kamu kurum ıskontosu konusunda sanayi ve kamu arasında yeni bir model geliştirilmelidir.

· 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanun bir an önce güncel ihtiyaçlarımızı karşılayabilir hale getirilmelidir.

Bizler, ilaç şirketlerinin eczacılara yönelik bu aymaz tutumları karşısında her türlü hukuki ve güncel mücadeleyi sürdüreceğimizi, konunun vatandaşlara ilaç hizmeti vermekten sorumlu olan kamu otoritesi tarafından bir an önce çözülmesini beklediğimizi ilan ediyoruz.

İlaç firmalarını; bu zor zamanda Eczacıya, eczaneye ve meslek örgütümüze karşı tavır almak yerine, aklıselimi önceleyerek eczacının, temsilcisi olan Bölge Eczacı Odalarının ve TEB Merkez Heyetinin aldıkları kararlara uymaya davet ediyoruz.

Bu tavrın dışındaki her türlü yaklaşım için eczacının karşı konulmaz tepkisinin yükseltilmesinde Bölge Eczacı Odaları ve TEB Merkez Heyeti öncü olacaktır. Bizler, Türkiye’nin dört bir yanından 24.000 eczacı, her zaman olduğu gibi, her şeyde, her yerde, hep beraber yürüyeceğiz ve eczacının alınterinin heba edilmesine izin vermeyeceğiz.

Türk Eczacıları Birliği eczacıların yaşama savaşına seyirci kalanlara karşı sessiz kalmayacaktır. Mesleğimizin ve demokratik haklarımızın bize verdiği her türlü olanağı kullanarak, üyelerimizden aldığımız güçle, 15-16 Ocaklarda, 21 Aralıklarda, 4 Aralıklarda nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz.

Haklarımızı alana dek kendi bölgelerimizden başlayarak sesimizi Ankara’ya duyurmak ve yasa tanımaz ilaç şirketlerini dize getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ
VE
1. BÖLGE İSTANBUL ECZACI ODASI
2. BÖLGE ANKARA ECZACI ODASI
3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI
4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI
5. BÖLGE KONYA ECZACI ODASI
6. BÖLGE SAMSUN ECZACI ODASI
7. BÖLGE BURSA ECZACI ODASI
8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI
9. BÖLGE ESKİŞEHİR ECZACI ODASI
10. BÖLGE ANTALYA ECZACI ODASI
11. BÖLGE DİYARBAKIR ECZACI ODASI
12. BÖLGE KAYSERİ ECZACI ODASI
13. BÖLGE ERZURUM ECZACI ODASI
14. BÖLGE KAHRAMANMARAŞ ECZACI ODASI
15. BÖLGE ISPARTA ECZACI ODASI
16. BÖLGE DENİZLİ ECZACI ODASI
17. BÖLGE ZONGULDAK ECZACI ODASI
18. BÖLGE TRABZON ECZACI ODASI
19. BÖLGE TEKİRDAĞ ECZACI ODASI
20. BÖLGE SAKARYA ECZACI ODASI
21. BÖLGE AYDIN ECZACI ODASI
22. BÖLGE MALATYA ECZACI ODASI
23. BÖLGE ELAZIĞ ECZACI ODASI
24. BÖLGE ORDU ECZACI ODASI
25. BÖLGE MERSİN ECZACI ODASI
26. BÖLGE KASTAMONU ECZACI ODASI
27. BÖLGE ŞANLIURFA ECZACI ODASI
28. BÖLGE HATAY ECZACI ODASI
29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI
30. BÖLGE BALIKESİR ECZACI ODASI
31. BÖLGE KOCAELİ ECZACI ODASI
32. BÖLGE MUĞLA ECZACI ODASI
33. BÖLGE AFYON ECZACI ODASI
34. BÖLGE AKSARAY ECZACI ODASI
35. BÖLGE KÜTAHYA ECZACI ODASI
36. BÖLGE ÇANAKKALE ECZACI ODASI
37. BÖLGE SİVAS ECZACI ODASI
38. BÖLGE VAN ECZACI ODASI
39. BÖLGE EDİRNE ECZACI ODASI
40. BÖLGE KIRKLARELİ ECZACI ODASI
41. BÖLGE TOKAT ECZACI ODASI
42. BÖLGE GİRESUN ECZACI ODASI
43. BÖLGE MARDİN ECZACI ODASI
44. BÖLGE BATMAN ECZACI ODASI
45. BÖLGE ÇORUM ECZACI ODASI
46. BÖLGE UŞAK ECZACI ODASI
47. BÖLGE AMASYA ECZACI ODASI
48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI
49. BÖLGE YOZGAT ECZACI ODASI
50. BÖLGE KARAMAN ECZACI ODASI
51. BÖLGE ADIYAMAN ECZACI ODASI
52. BÖLGE NEVŞEHİR ECZACI ODASI
53. BÖLGE NİĞDE ECZACI ODASI
54. BÖLGE BURDUR ECZACI ODASI