Duyuru Tarihi: 21.11.2013
 
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
Türk Eczacıları Birliği’nin 39.Olağan Büyük Kongresi,  14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşmiştir.
 
Kongrede,  merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 39.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 21 Kasım 2013 Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımını yapmıştır.
 
39.Dönem Merkez Heyeti’nin ilk toplantısı ile yapılan görev dağılımı aşağıdaki şekildedir;
 
Ecz.Erdoğan ÇOLAK  Başkan
Ecz.Arman ÜNEY   II.Başkan 
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY  Genel Sekreter 
Ecz.İsmail BAŞDİL  Sayman 
Ecz.Aynur YILDIZ  Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz.Murat Levent KOÇAK  Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz.Bülent VAREL Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz.Ramazan Ziya ÖRMECİ Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU   Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz.Ferda Esin DEMİRTOK İYİEL Merkez Heyeti Üyesi 
Ecz.Yavuz TATAR  Merkez Heyeti Üyesi
 
Ecz.Sertaç ÖZMEN   Denetleme Kurulu Başkanı 
Ecz.M.Hakan AKCAN  Denetleme Kurulu Üyesi 
Ecz.B.Şevket HAMAVİOĞLU  Denetleme Kurulu Üyesi
 
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.
 
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter