Duyuru Tarihi: 16.11.2009

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, 18 Eylül 2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a istinaden %60 referans fiyat oranına göre yeniden düzenlenen İlaç Fiyat Listesi 22.10.2009 tarihinde yayımlanmış olup, 04.12.2009 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirilmektedir. Söz konu liste, yazımız ekinde "LİSTE A" adıyla yer almakta olup, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile 13.11.2009 (bugün) tarihli görüşmede, listeye yapılan itirazların taraflarınca değerlendirildiği ve gerekli güncellemeleri yaparak listenin nihai halinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı bildirilmiştir.

Diğer yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3.maddesinin “20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL’nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz ıskonto %11+%13 birlikte) ıskonto uygulanacaktır” şeklindeki hükmü gereğince, “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi EK-2/D’de yapılacak düzenlemeler” Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanmış olup, yürürlüğe girme tarihi 04.12.2009’a ertelenen bu liste yazımız ekinde “LİSTE B” adıyla yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, Tebliğin 3.maddesinin “Sağlık Bakanlığınca belirlenen jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) olarak uygulanacaktır.

Mahsuplaşma nedeniyle mevcut iskontosu %11’in altında olan ilaçlarda ilave %13 iskonto için mahsuplaşma yapılmaz. Mevcut iskontosu %24’ün üzerinde olan ilaçlar için ilave %13 iskonto uygulanmayacaktır” hükmü gereğince fiyatı değişecek ilaçların listesi henüz ilgili Kurumlarca yayınlanmamıştır.

Bugün (13.11.2009) konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünde yapılan görüşmelerde, her iki Kurum tarafından da söz konusu listenin önümüzdeki hafta sonunda yapılacak ortak çalışma sonucunda ilan edileceği ifade edilmiştir.

Bu liste yayınlanıncaya kadar, meslektaşlarımızın dikkatine sunduğumuz “LİSTE C” Birliğimiz tarafından IMS verileri ve Tebliğ hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki görüşme sonrasında, Tebliğ hükümlerince kamu kurum iskonto oranı %24 olarak düzenlenmesi öngörülen eşdeğeri olmayan orijinal ilaçları içeren kesin liste, “LİSTE C”nin yerini alacaktır.

Özet olarak, her üç liste de, üyelerimizin bilgilendirmek amacıyla yayımlanmakta olup, önümüzdeki günlerde yapılacak firma itirazları ve Kurum çalışmaları sonucunda güncellenecektir.

Bu listelerde yer alan ürünlerin fiyatlarının 4 ARALIK 2009 tarihinden itibaren düşecek olması nedeniyle eczanelerimizin stok zararına uğramamaları için firmalar ve dağıtım kanallarıyla;

  • Eczacının stok zararını tamamen karşılayacak
  • İlaç fiyat düşüşlerinin gerçekleşeceği günlerde, ilaç temin hizmetinin ve hastaların ilaca ulaşımının kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak,