Duyuru Tarihi: 28.12.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

18.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ve İlaç Fiyatları Hakkında Karar gereğince, 04.12.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 3359 kalem ilacın fiyatında meydana gelen düşüşlere bağlı olarak, eczanelerin stoklarında bulunan ürünlerden kaynaklanan zararlarının telafi edilebilmesi için, ilaç firmaları tarafından İlaç Fiyat Kararnamesinde ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genelgelerde belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmekte iken, firmaların bu tür bir telafi işlemini yapmayacağının anlaşılması üzerine, bu dönemde eczanelerin stoklarında bulunan ürünler nedeniyle mağdur olmamalarını teminen, stok durumlarının tespiti ve bu ürünlerin depolar kanalıyla firmalara iadesi için Türk Eczacıları Birliği İlaç İade Modülü (TEBİM) hazırlanmış ve web sayfamız üzerinde devreye alınmıştır.

Stok zararlarının iadeye gerek kalmaksızın, eczanelerin depolardan alış-verişine göre bir sistemle yapılmasına ilişkin çalışmalar ve sürdürülen görüşmeler sonuçlanmadan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yapılan açıklama ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilaç sanayi temsilcileri arasında bir mutabakat sağlandığı ve protokol imzalandığı ifade edilmiştir.

İlaç ve eczacılık uygulamaları açısından sonuç doğurduğu halde, Birliğimizin bilgisi ve dahli dışında imzalanan bu protokolün metni, tarafımızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep edilmiş, ancak bu tarihe kadar Birliğimize ulaşmamıştır. Diğer yandan, ilaç firmaları tarafından, Sayın Bakanın ilaç sanayi ile imzaladığını bildirdiği bu protokole istinaden stok zararlarının telafi edilmesiyle ilgili herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.

Süreçte, Birliğimizin bakış açısının, üyelerimizin stok zararlarının tam ve eksiksiz olarak karşılanması olduğu defalarca net bir şekilde ifade edilmiş, bu sağlanırken Kooperatiflerimizin ve ilaç depolarının işleyişini aksatmayacak şekilde üyelerimizin iade yapmasına gerek kalmaksızın önerilecek olan yöntemin kabul edilebilmesi için üyelerimizin stoklarında oluşan zararı karşılayacağının teyidine ihtiyaç duyulduğu da belirtilmiştir. 
 

TEBİM’e veri girişlerinin başlamasından önce, çeşitli firmalar tarafından, uygulamanın başladığı 4 Aralık tarihinden geriye dönük olarak farklı gün sayısını kapsayan dönemlere ait stok zararının karşılanacağı yönünde beyanlarda bulunulmuştur. Firmalar tarafından yapılan beyanların farklılık arzetmesi nedeniyle, Birliğimizin talebi üzerine, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ve Depocular Derneği tarafından, stok zararlarının telafisinde izleyecekleri yöntemle ilgili olarak ilaç firmaları ile yapılan görüşmelerin sonuçları Birliğimize yazılı ve sözlü olarak aktarılmış; firma temsilcileri ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından da görüşmeler sürdürülmüş ve firmalar tarafından uygulanacak standart bir yöntem üzerinde uzlaşma sağlanması için belli bir noktaya gelinmiştir.

Bu aşamada, uygulamanın başlangıç tarihi olan 4 Aralık 2009 öncesi,

Kampanyalı ürünlerde 45 gün; Kampanyasız ürünlerde 30 gün; İlaç fiyat kararnamesine göre 5.kademede yer alan ürünlerde (depocuya satış fiyatı 200 TLnin üzerinde olan ürünler) 15 gün ge