Duyuru Tarihi: 9.12.2009

 

Bilindiği gibi, 18.09.2009 tarih 27353 sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince, kamu kurum ıskontosunda artış meydana gelecek ilaçlar ile %60 uygulaması nedeniyle perakende satış fiyatı düşecek olan ilaçlara ait listeler, Sosyal Güvenlik Kurumu web sitelerinden ilan edilmiştir.

18.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin ilgili hükmü gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan kamu kurum ıskontosunda artış meydana gelecek ilaçlar listesi için yürürlük tarihi 02.11.2009; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve  %60 uygulamasına göre düzenlenen liste için yürürlük tarihi 04.12.2009 olarak ilan edilmişken; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 01.11.2009 tarihli açıklama ile, uygulamanın yürürlüğü 04.12.2009 tarihine ertelenmiştir.

04.12.2009 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanan ilaç fiyat değişikliklerinden kaynaklı olarak, eczacılarımız açısından oluşacak zararın karşılanması konusunda uygulamanın ilgili tarafları ile sürdürülen görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamıştır. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından, 03.12.2009 tarihinde televizyon kanallarında yayımlanan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilaç sanayi temsilcileri arasında mutabakat sağlandığı ifade edilmiştir. 03 Aralık’ı 04  Aralık’a bağlayan gece geç saatlerde, 04.12.2009 tarih  27422 Sayılı Resmi Gazete’de, ilgili Bakanlıklar ve ilaç sanayi arasında varıldığı ifade edilen mutabakat doğrultusunda yapılan yeni düzenlemeleri içeren Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile 03.12.2009 tarih 27421 sayılı 1.Mükerrer Resmi gazetede İlaç Fiyatları Hakkında Kararnamede Değişiklik yapan Karar yayımlandı. Aynı gece, hem Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde, yeni düzenlemelere uygun olarak hazırlanan ilaç listeleri yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 26 Kasım 2009 tarihinde yayımlanan 2009/77 sayılı Genelge ile, Bakanlar Kurulu'nun 2007/12325 sayılı Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararı'nda ''Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 45 gün sonra uygulanmaya başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir.", Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ'de ise "İlaç fiyatlarında geçerlilik için beklenilen 45 günlük süre Genel Müdürlük web sitesinde ilan edilir," denildiğinden bahisle, bu düzenlemelerde öngörülen hüküm ile hastaların ilaca zamanında ulaşabilmesi ve bulunabilir olması ile eczanelerde oluşacak kayıpların önlenmesi amaçlandığı ifade edilerek, 15 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı değişikliği sonrası, 4 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlar sonrası eczane stoklarında yer alan ürünlerde oluşacak fiyat farkının üreticiler / ithalatçılar tarafından giderilmesi gerektiği belirtildi.

Ancak, 03.12.2009 tarihli 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İlaç Fiyatları Hakkında Karar metninde yapılan düzenleme ile, eczanelerde oluşacak kayıpların önlenmesi amacıyla tanınan 45 günlük geçiş süresi 5 iş günü olarak düzenle