Duyuru Tarihi: 11.12.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Türk Eczacıları Birliği’nin 40.Olağan Büyük Kongresi 3-6 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir.

Kongrede, merkez organlarının seçimi ile göreve gelen 40.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 10 Aralık 2015 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımı yapmıştır.

40.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu’nun görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:

 

Ecz.Erdoğan Çolak                        Başkan

Ecz.Sinan Usta                               II.Başkan

Ecz.Arman Üney                             Genel Sekreter

Ecz.Mehmet İbrahim Özkol           Sayman

Ecz.Ümran Pelenkoğlu                 Merkez Heyeti Üyesi

Dr.Ecz.Harun Kızılay                     Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.F.Esin Demirtok İyiel              Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Kubilay Aydın                          Merkez Heyeti Üyesi

Ecz. Mehmet Emin Beyaz             Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Cem Mercül                              Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Kerem Zabun                           Merkez Heyeti Üyesi

 

Ecz.Bülent Varel                             Denetleme Kurulu Başkanı

Ecz.Aylin Yalçınkaya                     Denetleme Kurulu Üyesi

Ecz. Serhat Salim Aktaş                Denetleme Kurulu Üyesi

 

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

 

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter