Duyuru Tarihi: 30.9.2009

 

30 Eylül 2009 tarih 27362 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile,

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 ncü Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

29/9/2009 TARİHLİ VE 2009/15456 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1 – (1) 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
 MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun        Word