Duyuru Tarihi: 31.5.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 03.05.2011 tarih ve 37.A.00.005660 sayılı yazımız.


Bilindiği gibi, 6111 sayılı kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 2011 tarih 2011/1713 sayılı kararıyla bir ay uzatılmıştı.

Konu hakkında Birliğimiz Yeminli Mali Müşavirlerince yapılan değerlendirme ilgide kayıtlı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarımıza iletilmiş olup, 31 Mayıs 2011 tarihinin yaklaşmış olması sebebiyle konunun bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

6111 sayılı Kanunun 2 ila 11 inci maddeleri ile ilgili başvuru süresi 31 Mayıs 2011 Salı günü sona ermektedir. Başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle sona eren kanun maddeleri aşağıdaki gibidir;


1) 6111 sayılı Kanunun;

1.Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci,
2.Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3 üncü,
3.Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5 inci,
4.Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin 6 ncı,
5.Katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7 nci,
6.Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 8 inci
7.Vadesi Geldiği Halde Ödenememiş Olan yada Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Olan S.G.K. Primleri

maddelerinden yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine kadar başvurulmalı ve bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksiti (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmelidir.

Stok düzeltmesi ile ilgili başvuru ve ödeme süreleri aşağıdaki gibidir;

1)İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar” başlıklı 10 uncu maddesine göre beyan edilecek emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyanı ve maddeye göre hesaplanan verginin son ödeme tarihi  30 Haziran 2011'dir.

2) “Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar” başlıklı 11 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasına göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle  30 Haziran 2011 tarihine kadar kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekmektedir.

b) İkinci fıkrasına göre işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ve maddeye göre hesaplanan verginin son ödeme tarihi  30 Haziran 2011’dir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize bir kez daha duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter