Duyuru Tarihi: 4.5.2012

 

6197 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 26.04.2012 tarihinde, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplanmış; bu toplantıda, Komisyona sunulan değişiklik önergelerinin birleştirilerek tek bir önerge şeklinde görüşülmesine ve konunun, komisyon bünyesinde kurulacak bir Alt Komisyon tarafından çalışılarak, yeniden Komisyon gündemine alınmasına karar verilmişti.

Alt Komisyonun 27.04.2012 tarihinde yaptığı toplantı sonrasında hazırladığı rapor, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 03.05.2012 tarihinde 14.30-16.30 saatleri arasında gerçekleşen toplantısında görüşülmüş, ve metnin tüm maddeleri üzerinde mutabakat sağlanarak, ekte yer alan şekli ile, TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

Komisyon toplantısına katılan Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ, üzerinde uzun süredir çalışılmakta olan 6197 Sayılı Kanun Değişikliği ile ilgili olarak emeği geçen herkesi kutlamış ve Komisyonda sağlanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

Kanun Değişikliği Teklifi, ekteki şekliyle TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından Genel Kurul’a sunulacaktır. Teklifin, önümüzdeki günlerde Mecliste görüşülmesi beklenmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ