Duyuru Tarihi: 8.2.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

              T.C. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından Birliğimize gönderilen 29.01.2008 tarih ve 04/565 sayılı yazı ile,

              25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Sıra No’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin “12.1.3 İlaç Kullanım Raporlarının Düzenlenmesi”, “19.Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” ve “19.1. Uzman Hekim Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı maddeleri gereğince sağlık raporlarında bulunması gereken ‘Başhekimlik Mührü ve Islak İmza Onayı’ ile ilgili olarak, hizmetin hızlı bir biçimde yürütülmesi, mesai saatleri içinde ve dışında akademik ve idari görevler nedeniyle olası hasta mağduriyetlerinin önlenebilmesi için Sağlık Raporlarını Başhekimli Mührü ile mühürlemeye ve ıslak imzalamaya yetkili kılınan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin isimlerini bildiren ve T.C. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından İbni Sina Hastanesi Başhekimliği’ne gönderilen 25.12.2007 tarih, 27039 sayılı ve 10.01.2008 tarih, 773 sayılı yazılar ekte gönderilmiştir.

                Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını ve bilgilerinizi rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:3

 
EK 1 - 08022008_hbr_3.pdf