Duyuru Tarihi: 28.10.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün www.iegm.gov.tr adresinde yayımlanan “ABİT” ADLI ÜRÜN HAKKINDA TÜKETİCİLERE VE SATICILARA DUYURU ile, Sağlık Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda “ABİT” markalı bir ürünün semt pazarlarında seyyar satılmak suretiyle ve ilgili mevzuatının gerekleri yerine getirilmeden ağrı kremi olarak piyasaya arz edildiği ve yapılan incelemelerde ürünün sağlığa zararlı olduğu yönünde ciddi şüphe oluştuğu,

Söz konusu ürün için yasal işlemler başlatıldığı ve üreticisi ve üretim yeri tespit edilemediğinden satışının durdurulması ve piyasaya arz edilenlerin toplatılması hakkında Bakanlıkça işlem yürütüldüğü belirtilerek, bu ürünü elinde bulunduran kişilerin bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca, üretici bilgisi bulunmayan, ambalaj bilgileri yeterli bilgi içermeyen, pazarlarda ve satıcının kimliği belirsiz internet sitelerinde satılan şüpheli ürünlere itibar edilmemesinin halk sağlığı yararına olacağı bildirilerek, adı geçen ürünün İl Sağlık Müdürlüklerince toplatılması hakkındaki genelge de ekte yayımlanmıştır.

Duyuru ekindeki 24 Ekim 2011 tarih ve B-10-0-IEG-018-02-00/315.07 (084310) sayılı Genelge yazımız ekinde tarafınıza iletilmekte olup, bu Genelge ile, söz konusu ürünün piyasadan toplanmasının gerekliliği belirtilerek, piyasadan toplanan ürünlerin yürürlükte olan “Atık Mevzuatı” doğrultusunda masrafları Müdürlüklerin bütçesinden karşılanmak üzere yetkili kuruluşlar bünyesinde bertaraf edilmesinin sağlanması ve sonuçtan Bakanlığa ivedilikle bilgi verilmesi istenmiştir.

Adı geçen ürünün toplatılması esnasında Bakanlığın yukarıda bahsi geçen genelgesi doğrultusunda işlem yapılması hususuna özen gösterilmesi amacıyla bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

Ek: S.B İEGM Genelgesi