Duyuru Tarihi: 19.3.2009

 

 

          BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

 

Hükümlü ve tutukluların reçetelerinin serbest eczaneler tarafından karşılanması ile ilgili esasları belirlemek üzere , Türk Eczacıları Birliği ile T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün uygulanmasında kolaylık sağlanması ve uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi için, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen 12.02.2009 tarihli yazının bir örneği , talebimiz doğrultusunda Kurum tarafından Birliğimize gönderilmiştir.

 

İlgili yazı ile ;

 

-         Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklu reçetelerine ilaç vermek isteyen eczanelerin , ceza infaz kurumları ile sözleşme imzalaması gerektiği, imzalanan protokole uygun olarak, zaman sınırlaması olmaksızın imzalamak isteyen her eczane ile sözleşme yapılacağı belirlenmiştir.

-         Yazıda ayrıca, Protokol ekinde yer alan ceza infaz kurumlarının güvenlik ve özel statüleri dikkate alınarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenen bu protokolün kapsamında yer alan tutuklu ve hükümlülerin tedavisi için düzenlenecek reçetelerin yazım ve geri ödenmesinde uyulacak esasları belirleyen Ek-2’de yapılan düzenlemeler bildirilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.