Duyuru Tarihi: 21.1.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesine ilişkin protokol, 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

01.01.2009 tarihi itibariyle reçete karşılayan üyelerimizin, karşıladıkları tarih itibariyle reçete bedellerini alabilmeleri için 31.01.2009 tarihine kadar Kurum ile sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir. Üyelerimizin, kendi müdürlüğü olan her Ceza ve Tevkif Evi için ayrı bir sözleşme imzalaması gerekmektedir.

Ceza İnfaz Kurumlarının güvenlik ve özel statüleri dikkate alınarak, hükümlü ve tutuklular için Adalet Bakanlığı tarafından tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür. Yapılan düzenlemeler, protokol eki EK-2 Olarak düzenlenmiş olup, bu protokol kapsamında yer alan kişilerin tedavisi için düzenlenecek reçetelerin yazım ve geri ödenmesinde, EK-2 ile belirlenen esaslara uyulacaktır.

Kurum yetkilileri, hizmet verilecek olan hükümlü ve tutukluların özel bir statüde olmaları sebebiyle, oluşturulan Protokolün uygulama esaslarıyla ilgili olarak bir takım tedbirler aldıklarını bildirmiştir.

Protokol uygulamaları ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken konular şu şekildedir:

• Bu protokol kapsamında yer alan kişilerin tedavisi için düzenlenecek reçetelerin yazım ve geri ödenmesinde Kurum bazında yapılan özel düzenlemeler geçerli olduğundan, eczacılarımız tarafından reçetelerin kayıt işlemleri; “Eczane Otomasyon Programları” kullanılarak yapılacaktır. (Reçete kayıt işlemleri için SGK Provizyon Sisteminin kullanılması halinde, Adalet Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında “ödenir” durumda olan reçetelerin, provizyon tarafından onay verilmemesi nedeniyle, “ödenmez” olarak değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumu engellemek amacıyla, reçete girişinin, eczane otomasyon programı kullanılarak yapılması uygun olacaktır.)

• Reçetelere ait tüm bedel Kurum tarafından ödenecektir. (hasta katılım payı uygulaması söz konusu değildir)

• Referans fiyat uygulamasından doğabilecek fiyat farklarının reçete sahibi tarafından karşılanma imkanı olmaması sebebiyle, ucuz eşdeğer uygulaması esas alınacaktır.

• Eczaneye verilen hükümlü ve tutuklu reçetelerine ait ilaçların bir sonraki günün mesai saati içinde en geç saat 10:00’a kadar kuruma eczane tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

• Protokol eki Ek-2/D liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan bir ilacın ödenmesi Kurum inisiyatifindedir.

Bölgenizde, Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol dahilinde Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlükleri ile sözleşme yapan ve yapacak olan üyelerinizin, yukarıda belirtilen konular hakkında bir kez daha bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.