Duyuru Tarihi: 2.4.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 25.03.2010 tarih ve 001194 sayılı yazımız.

Bilindiği gibi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol gereğince, tutuklu ve hükümlülerin tedavisi için düzenlenen reçete içeriği ilaçlar sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanmakta olup, bu sözleşmelerin 2010 Yılı için yenileme işlemleri hakkında yapılması gerekenler ilgide kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazımız ile tarafınıza bildirilmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evlerinin her birinin ayrı birer Muhasebe Müdürlüğü’nün bulunmasından dolayı, meslektaşlarımızın birden çok cezaevi ile sözleşme yapmaları halinde muhasebe müdürlüklerine ayrı ayrı sözleşme vermeleri gerekmektedir.

Birliğimizce, bu durumun yaratacağı maddi yükün önlenmesi amacıyla, birden çok cezaevi ile sözleşme yapan üyelerinizden, bir sözleşme bedeli alınmasına imkan tanınmıştır.

Birden fazla Ceza ve Tevkif Evi ile sözleşme yapacak meslektaşlarımızın ekteki formu doldurması, kendilerinden bir sözleşme bedelinin tahsil edilmesi ve sözleşme işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu formların Birliğimize gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.


Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter


Tablo        Word