Duyuru Tarihi: 22.4.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 01.04.2010 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.27.00/557/36769 sayılı yazı ile,

2010 yılı için eski halini koruyacak şekilde tekrar basılan, 01.01.2009 tarihinde Birliğimiz ile Genel Müdürlük arasında imzalanmış olan sözleşmelerde, 2010 yılında eczanelerce tutuklu ve hükümlü ilaçlarına uygulanacak olan iskonto oranları için, anılan Protokolün “Uygulanacak Esaslar” başlıklı 2. Bölümü 1. maddesinde belirtilen “….01.09.2008 tarihinden itibaren eczacı indirimi, 2007 yılı satış hasılatına göre uygulanacaktır…”hükmünün esas alındığının görülmesi ile birlikte, 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün bu hükmü ile, her yıl bir önceki yılın satış hasılatına göre indirim oranı uygulanması gerektiğinin kastedildiği belirtilerek, konu hakkındaki görüşlerimiz sorulmuştur.

Birliğimiz tarafından Adalet Bakanlığı’na cevaben gönderilen 07.04.2010 tarih ve 001444 sayılı yazı ile, eczacıların, bir önceki yılın satış hasılatına göre tutuklu ve hükümlülerin ilaçlarına indirim oranı uygulamaları konusundaki olumlu görüşümüz dile getirilerek, eczacılarımızın 2010 yılı sözleşmelerini ceza infaz kurumu müdürlüklerine teslim etmeleri esnasında, bu sözleşme ekinde 2009 yılı satış hasılatlarını vermeleri, 15.04.2010 olan sözleşme son teslim tarihinin 30.04.2010 tarihine ertelenmesi ve 2009 yılı hasılatlarına göre değişecek olan yeni iskonto oranlarının 01.05.2010 tarihinden itibaren geçerli olması konusundaki taleplerimiz iletilmiştir.

Konu hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen 09.04.2010 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.27.00/610/40539 sayılı yazı ile, Birliğimizin bütün talepleri kabul edilmiştir.

Buna göre, eczacılarımızın 2010 yılı sözleşmelerini 30.04.2010 tarihine kadar ceza infaz kurumu müdürlüklerine teslim etmeleri esnasında, bu sözleşme ekinde 2009 yılı satış hasılatlarını vermeleri gerekmekte olup, bundan sonra da her sözleşme döneminde bir önceki yılın satış hasılatına göre indirim oranı uygulanacağı belirtilerek, 2009 yılı hasılatlarına göre değişecek olan yeni iskonto oranlarının 01.05.2010 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirilmiştir.

Adalet Bakanlığı’nın yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Adalet Bakanlığı'nın Yazısı