Duyuru Tarihi: 15.4.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
        YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

         Birliğimiz tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda İl Cezaevi Müdürlüklerinin hekimleri tarafından tutuklu ve hükümlü kişilerin raporu olmadığı halde SGK'nın rapor olmadan ödemediği ilaçlar ve şeker ölçüm çubuklarının reçete edildiği;

        Müdürlük yetkilileri tarafından bu ilaçların alımında rapora gerek olmadığının bildirilmesine rağmen Protokol hükümleri gereğince eczacılarımızın bu ilaçları veremedikleri belirtilmiş olup SGK tarafından raporsuz ödenmeyen bu ilaçların raporu olmayan tutuklu ve hükümlülere reçete edilmesi halinde nasıl bir işlem yapılacağı hakkında bilgi talep edilmiştir.

     Söz konusu yazımıza cevaben Kurum'dan gelen 04.03.2015 tarihli ve 37422 sayılı yazıda tutuklu ve hükümlülerin;

 • Yatarak tedavisi esnasında gerekli görünen her türlü ilaç, muayene, tetkik, tahlil ve tıbbi malzemelerinin sağlık hizmet sunucu tarafından karşılanacağı;

 • Ayakta tedavide tıbbi muayene, kontrol, tetkik, diş protezi ve tedavilerine ait giderlerinin sağlık hizmet sunucusu tarafından karşılanacağı,

  Hastane tarafından temini mümkün bulunmayan tıbbi malzemelerin (ortez, protez, gözlük, işitme cihazı, şeker ölçüm çubuğu, hasta alt bezi vs) ile ilaç bedelleri bütçenin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne ait 03.9 (Tedavi ve Cenaze Giderleri) ekonomik kodundan Ceza İnfaz Kurumlarınca karşılandığı;

 • Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların SGK kapsamında olmamaları nedeniyle tedavileri için gerekli ilaçların temininde kullanılan reçetelerde, uzman hekim kaşesi ve imzasının aranmaması gerektiğinin Kurum'a ait 19.11.2015 tarihli ve 95895915-917.99-6737/149709 sayılı yazı ile tüm teşkilata duyurulduğu;

  Ancak durumları gereği hükümlü ve tutuklulara kurum hekimleri tarafından "Depresyon" ve "Nöropati" ilaçlarının yüksek doz içeren (örneğin 800 mg) ve genellikle aynı isimli ilaçlar ile bazı kozmetik ürünlerinin (şampuan ve el kremi gibi) ve vitaminlerin reçete edildiğini; bu durumun suistimallere yol açarak ilaç harcamalarında yüksek miktarda ödemeler yapıldığının tespit edildiği;

  Bu nedenle hükümlü ve tutuklulara antidepresan ve antipsikotik grup ilaçları ve gabapentin-gabarin etken maddeleri içeren ilaçların sağlık kurulu raporu veya uzman hekim kaşesi olmadan reçete edilmemesi gerektiği;

  Bunun dışındaki ilaçların ise kurum hekimleri tarafından yazılabileceği;

 • Ayrıca şampuan ve el kremi gibi kozmetik ürünlerin ve vitaminlerin kesinlikle kurum bütçesinden ödenmeyeceği belirtilmektedir.

  Özetle şeker ölçüm çubukları ve rapor olmadan (antidepresan ve antipsikotik grup ilaçları ve gabapentin-gabarin etken maddeleri içeren ilaçlar hariç) ödenmeyen ilaçların bedelleri bütçenin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne ait 03.9 (Tedavi ve Cenaze Giderleri) ekonomik kodundan karşılanacağı bildirilmiştir.  

  Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 •