Duyuru Tarihi: 11.5.2012

38.A.00.001664
10.05.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen ve ekte bir örneği yer alan yazı ile, Aferin 30 Kapsül isimli müstahzarla ilgili olarak bazı konulara dikkat çekilmiştir.

Yazıda, son dönemde, Bakanlığa ulaşan şikayetlerden, Aferin 30 Kapsül isimli ilacın, yasaya aykırı şekilde eczane dışında satıldığı ve suistimal edildiğinden bahisle, bu müstahzarla ilgili kontrol ve denetimin sıkılaştırılması istenmektedir.

İl Müdürlükleri, ekli yazı ile konu hakkında talimatlandırılmış olduğundan, bilgilerinizi ve üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi için gereğini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter