Duyuru Tarihi: 30.6.2009

 

Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden yayımlanan 30.06.2009 tarih, 2009/85 sayılı "Aile Hekimliği Uygulamaları" konulu Genelge ile, 

Sağlık Bakanlığı tarafından, halen 33 ilde aile hekimliği uygulamasına geçilmiş olduğu, 2010 yılı sonuna kadar bütün Ülkede uygulamanın başlatılmasının planlandığı, mevcut durumda Ülkemizdeki hekim sayısının Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri ile kıyaslandığında çok yetersiz olduğu, bu durumun sevk zinciri uygulaması başlatılacak illerin daha fazla hekim verilmek suretiyle desteklenmesini imkansız kıldığı, ayrıca mevzuat düzenlemelerinin henüz tamamlanmadığı gerekçeleriyle aile hekimliğine geçilen illerde zorunlu sevk uygulamasının ertelenmesinin talep edilmesi ve 

Sağlık Bakanlığının talepleri de dikkate alınarak, Kurumlarınca yapılan değerlendirme neticesinde, aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına yapılması zorunluluğu uygulaması ve dolayısıyla sevk zinciri uygulanacak illerin duyurulması hususlarının ertelendiği bildirilmektedir.


Aile Hekimliği Uygulamaları Konulu, 2009/85 Sayılı Genelge İçin Tıklayınız..