Duyuru Tarihi: 13.5.2009 
 BÖLGE ECZACI ODASI
 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı’na gönderilen 30.04.2009 tarih ve 5424 sayılı yazımız ile, 01.05.2009 tarihinden itibaren Aile Hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerde, ıslak imza ve kaşe dışındaki bilgilerin bilgisayar ortamında hazırlanacağı belirtilerek, bu tip reçetelerin ödemesinin yapılıp yapılmayacağı sorulmuş ve Kurum tarafından Birliğimize gönderilen 30.04.2009 tarih ve 5868706 sayılı yazı ile, bu reçetelerin 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin “12.1.1 Ayaktan Tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı bölümünün, (3). maddesi hükmüne uygun olarak düzenlenmesi halinde Kurum tarafından geri ödemelerinin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Konu, internet sitemizde ve 30.04.2009 tarih ve 5445 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ile üyelerimize duyurulmuştur.

Ancak üyelerimiz tarafından, bilgisayar çıktısı olarak düzenlenen bu tip reçetelerdeki hataların düzeltilmesiyle ilgili tereddütler yaşandığı Birliğimize iletilmiştir. Konuyla ilgili olarak İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada;

01.05.2009 tarihi itibariyle Aile Hekimleri tarafından düzenlenen, Aile Hekimliği Bilgi Sistemine kayıtlı olan (bilgisayar çıktısı şeklindeki reçeteler) ya da olmayan (elle yazılmış reçeteler) tüm reçetelerin, SUT hükümlerine uygun olduğu taktirde SGK tarafından geri ödemelerinin yapılacağı, ayrıca bu reçetelerde düzeltmeyi gerektirecek hatalar olması durumunda, doktorun ıslak imzası ve kaşe onayı ile elle düzeltilmesinin kabul edilebileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter