Duyuru Tarihi: 30.6.2011

 

Bilindiği üzere, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.09.2010 tarihli yazısı ile “30.06.2011 tarihine kadar aile hekimliklerince yazılan bilgisayar çıktısı reçeteler üzerinde, tespit edilen yanlışlık ya da eksikliklerde el yazısı ile yapılacak olan düzeltmelerin ıslak imza ve kaşe onayı ile birlikte yapılmasının uygun bulunduğu belirtilmişti.

Konuyla ilgili Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapılan görüşmelerde, mevcut sistemin alt yapısının, elektronik reçete çıktılarına sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve düzeltme yapılması gibi tüm işlemlerin, yine bilgisayar ortamında yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde düzenlendiği bilgisi alınması üzerine,  Birliğimiz tarafından Tedavi hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 20.06.2011 tarihinde konuyla ilgili gerekli başvuruda bulunulmuş, ancak henüz resmi bir yanıt alınamamıştır.

Bununla birlikte, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün söz konusu duyurusunun ardından,  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 23.09.2010'da yayımlanan “SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU (4)”  ile, “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkındaki 3 numaralı duyurunun 11 inci maddesindeki elektronik reçete çıktılarına sonradan ilaç ilavesi, değişiklik ve düzeltme yapılması gibi tüm işlemlerin yine bilgisayar ortamında yapılması ile ilgili uygulamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonuçlanıncaya kadar ertelendiği” bildirilmiş, herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştı.

Her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aile hekimliğince düzenlenen bilgisayar çıktısı reçetelerde el yazısı ile yapılacak düzeltmeler konusunda herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamış olsa da, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili duyurusu gereğince, meslektaşlarımızın 30.06.2011 tarihinden itibaren bu durumdaki reçeteleri karşılayıp karşılamama noktasında tereddütlerinin bulunması üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu ile konu hakkında görüşülme ihtiyacı doğmuştur. Yapılan görüşme sonucunda, SGK tarafından mevcut uygulamalarının devam edeceği, aile hekimliklerince yazılan bilgisayar çıktısı reçeteler üzerinde el yazısı ile yapılacak düzeltmelerin kabul edileceği bilgisi alınmıştır.

Konu, Birliğimiz tarafından titizlikle takip edilecek olup, tüm meslektaşlarımızın, mevcut uygulama doğrultusunda işlem yapmaya devam etmelerini ve konu hakkında Birliğimiz tarafından yapılacak duyuruları takip etmelerini önemle rica ederiz. 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti