Duyuru Tarihi: 18.6.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve ilgili komisyonları tarafından, aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlarda, ilaç niteliği olan bitki ve droglar, anorganik/organik madde, bitkisel çay ve karışımların eğitimi olmayan kişiler tarafından hiçbir denetime tabi olmaksızın satılması; bu kişilerin ticari çıkarları doğrultusunda hastaları yanlış yönlendirerek  halk sağlığını tehdit etmesi,  bu dükkanlarda satışı yapılan ürünlerin uygun olmayan saklama koşullarında hijyen kurallarını gözetmeksizin muhafaza edilmesi, hatta halka satılması kesinlikle yasak olan maddelerin satışının yapılması sonucunda toplum sağlığının tehdit edildiği konusunda T.C.Sağlık Bankalığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nezdinde çalışmalar yürütülmektedir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 5777 sayılı Daimi Genelgesi tekrar duyurulmuştur. Anılan genelge yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce, aktar, baharatçı v.b. dükkanların bir disiplin altına alınması amacını taşıyan tedbirlerin yer aldığı Genelgenin gereğinin yerine getirilmesi için konunun tarafınızca yakından takip edilmesi ve bu Genelgeye uygun olmayan durumların önlenmesini teminen İl Sağlık Müdürlüklerine resmi başvuruda bulunulması; yapılan başvurulardan sonuç alınamaması durumunda konudan Birliğimizin derhal haberdar edilmesini rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Eki: 5

 


Genelge İçin Tıklayınız...